Privatumo politika

   1. Elektroninės parduotuvės www.style4men.lt Privatumo politikoje yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo ir jų tvarkymo taisyklės Vartotojui (elektronine parduotuve besinaudojančiam registruotam fiziniam ar juridiniam asmeniui) ir Naudotojui (elektronine parduotuve besinaudojančiam neregistruotam fiziniam ar juridiniam asmeniui) naudojantis Elektronine parduotuve, bei perkant Prekes, kuriomis siekiama apsaugoti Vartotojų ir Naudotojų Asmens duomenis (bet kokia su fizinio asmens informacija, kuri leidžia identifikuoti asmenį ar su juo susisiekti) nuo neteisėto naudojimo.
   2. Elektroninė parduotuvė www.style4men.lt priklauso IĮ „Šiaurės feniksas“, Lietuvos Respublikoje įsteigtai individualiai įmonei, juridinio asmens kodas 304223555.
   3. IĮ „Šiaurės feniksas“ yra įregistruotas Asmens duomenų apsaugos valdytojų registre.
   4. Vartotojai ir Naudotojai prieš užsiregistruodami Elektroninėje parduotuvėje arba įsigydami Prekes neužsiregistravę privalo susipažinti su Privatumo politika, ją perskaitydami ir susipažinimo faktą patvirtindami nustatytame langelyje uždėdami varnelę.
   5. Ši Privatumo politika taikoma visais atvejais, kai Vartotojas ir Naudotojas Elektroninei parduotuvei pateikia savo Asmens duomenis.
   6. Elektroninė parduotuvė neatsako už savo Partnerių (juridiniai asmenys, su kuriais elektroninė parduotuvė bendradarbiauja parduodama Prekes), kurių pagalba ir paslaugomis naudojasi parduodama Prekes Vartotojams ir Naudotojams, Asmens duomenų apsaugą. Partneriai už perduotų Asmens duomenų saugumą atsako pagal savo Privatumo politikos nuostatas ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus reikalavimus.
   7. Asmenys, norintys registruotis Svetainėje, privalo pateikti savo elektroninį paštą, telefono numerį, adresą bei susikurtą slaptažodį. Tokiu būdu sukuriamas Vartotojo profilis, kuris bet kada Vartotojo gali būti koreguojamas arba ištrintas.
   8. Jei Vartotojas ar Naudotojas pateikia neteisingą informaciją arba kyla įtarimų, kad pateikta informacija yra neteisinga - Elektroninė parduotuvė turi teisę sustabdyti Prekių pardavimą iki to laiko, kol bus įrodytas pateiktos informacijos tikrumas arba iš viso nutraukti Prekių pardavimą.
   9. Elektroninė parduotuvė turi teisę naudoti Slapukus (tai nedidelis failas, kuris siunčiamas į įrenginį, bet kuriam asmeniui besilankant Svetainėje). Slapukų pagalba siekiama užtikrinti Prekių įvairovę ir kokybę, renkama informacija skirta Svetainės lankomumui apskaičiuoti. Jie taip pat gali būti skirti informacijai perduoti elektroninių ryšių tinklu. Naršyklės nustatymais Vartotojai ir Naudotojai gali ištrinti arba blokuoti kai kuriuos Slapukus, bet tokiu atveju dalis Elektroninės parduotuvės gali neveikti arba veikti netinkamai.
   10. Visi Vartotojų ir Naudotojų duomenys naudojami tik Elektroninėje parduotuvėje parduodamoms Prekėms parduoti ir pristatyti.
   11. Elektroninė parduotuvė gavusi Vartotojų ir Naudotojų sutikimą turi teisę naudoti Asmens duomenis ir rinkodaros tikslais. Sutikimas išreiškiamas užsisakant Elektroninės parduotuvės naujienlaiškį registracijos metu arba bet kada vėliau. Šį sutikimą Vartotojas ir Naudotojas turi teisę bet kada atšaukti atsiųsdamas elektroninį laišką Elektroninės parduotuvės administratoriui Kontaktuose nurodytu elektroninio pašto adresu.
   12. Naujienlaiškis vartotojui siunčiamas 5 (penkis) metus po naujienlaiškio prenumeratos užsakymo. Praėjus 5 metų laikotarpiui naujienlaiškio prenumerata panaikinama. Jei vartotojas pageidauja ir toliau gauti naujienlaiškį, jis turi jį užsisakyti iš naujo.
   13. Elektroninė parduotuvė neperduoda Asmens duomenų tretiesiems asmenims esantiems Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse, išskyrus žemiau nurodytus atvejus:
      13.1. parduodant Elektroninės parduotuvės Prekes – Partneriams arba įgaliotiems tretiesiems asmenims, kurie pristato įsigytas Prekes Vartotojams ir Naudotojams;
      13.2. teisėsaugos institucijoms Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka;
      13.3. jei įtariama, kad atliekama nusikalstama veika ir tokiai veikai būtina užkirsti kelią bei jai ištirti.
   14. Vartotojas įsipareigoja ir privalo saugoti savo prisijungimo prie Elektroninės parduotuvės slaptažodį ir prisijungimo vardą, bei kitus duomenis. Tiek Vartotojas, tiek Naudotojas įsipareigoja ir privalo jokiems kitiems tretiesiems asmenims neatskleisti Asmens duomenų nei apie save, nei apie trečiuosius asmenis, jeigu tokie trečiųjų asmenų Asmens duomenys jam tapo prieinami, ir iš karto apie matomus pažeidimus informuoti Elektroninės parduotuvės administratorių.