Prekių pristatymas

   1. Prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu prekių pristatymo adresu.
   2. Pristatytas prekes priimti gali tik Pirkėjas. Jei prekes priima Pirkėjo įgaliotas asmuo, jis privalo pateikti Pirkėjo surašytą įgaliojimą. Jei prekės atiduodamos įgaliotam asmeniui, vėliau Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
   3. Prekės Pirkėjui išsiunčiamos ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas po prekių apmokėjimo patvirtinimo.
   4. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų nesilaikymą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatytos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.
   5. Visos prekės yra siunčiamos registruotomis siuntomis, naudojantis AB „Lietuvos paštas“ (nemokamas siuntimas) arba UAB „DPD" (kaina 3,00 eur. Jei užsakymo suma didesnė nei 35 eur., siuntimas nemokamas) paslaugomis ir laikantis AB „Lietuvos paštas“ ir UAB „DPD" siuntų pristatymo taisyklių.
   6. Prekes Pirkėjui pristato Pardavėjo įgalioti atstovai (siuntų tarnyba).
   7. Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėjo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę.
   8. Pirkėjui pasirašius siuntos pristatymo dokumente laikoma, kad siunta yra perduota.
   9. Pastebėjęs siuntos pažeidimą, Pirkėjas siuntos gali nepriimti ir tai pažymėti siuntos važtaraštyje. Pirkėjui priėmus prekę ir pasirašius važtaraštį be pastabų, laikoma, kad siunta perduota nepažeista.
   10. Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu siuntoje gautos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis, nepilna prekės komplektacija.