Apsipirkimo sąlygos ir taisyklės

Bendrosios nuostatos.
   1. Šios pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“) yra šalims privalomas juridinis dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo teises bei pareigas, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygas, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarką, šalių atsakomybę bei kitas su prekių pirkimu ir pardavimu Elektroninėje parduotuvėje www.style4men.lt susijusias nuostatas.
   2. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas Elektroninėje parduotuvėje, suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinę su šiomis taisyklėmis, paspaudžia mygtuką “Užsakyti”.
   3. Prekes Elektroninėje parduotuvėje gali užsisakyti tik tas Pirkėjas, kuris yra susipažinęs ir su Elektroninės parduotuvės Apsipirkimo sąlygomis ir taisyklėmis.
   4. Elektroninėje parduotuvėje nurodomos prekių kainos su visais prekei priklausančiais mokesčiais.
   5. Sutartis pradeda galioti, kai Pardavėjas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, gauna Pirkėjo apmokėjimą už prekes ir galioja iki pilno prekių pateikimo. Pinigų gavimo data laikoma pinigų įskaitymo į Pardavėjo sąskaitą data. Už prekes Pirkėjas atsiskaito vienu iš Elektroninės parduotuvės siūlomų atsiskaitymo būdų.
   6. Jei apmokėjimas už prekes negaunamas ilgiau kaip 3 (tris) darbo dienas, Pardavėjas vienašališkai atšaukia Pirkėjo užsakymą, anuliuoja prekių rezervavimą ir vėl pateikia prekes įsigyti kitiems Pirkėjams.
   7. Elektroniniu paštu atsiųstas užsakymas yra išankstinė sąskaita faktūra pagal kurią atliekamas apmokėjimas, apmokėjimo informacijoje nurodant užsakymo duomenis (Pirkėjo vardas ir pavardė, bei užsakymo numeris).

Pirkėjo teisės ir pareigos.
   8. Pirkėjas turite teisę pirkti prekes elektroninėje parduotuvėje šių taisyklių nustatyta tvarka.
   9. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties su Elektronine parduotuve, išskyrus atvejus, kai sutartis sudaryta dėl:
      9.1. dalyvavimo žaidimuose ar loterijose;
      9.2. kitais atvejais, kai pirkimo – pardavimo sutarties negalima atsisakyti, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.
   10. Pirkėjas privalo apmokėti už prekes per 3 (tris) darbo dienas nuo užsakymo pateikimo, bei priimti pristatytas prekes.
   11. Pirkėjas registracijos formoje privalo pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti. Jeigu registracijos formoje Pirkėjas pateikia netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, Elektroninė parduotuvė turi teisę anuliuoti Pirkėjo registraciją ir ištrinti duomenis.
   12. Pirkėjas naudodamasis Elektronine parduotuve sutinka su šiomis pirkimo – pardavimo taisyklėmis ir privalo jų laikytis.

Pardavėjo teisės ir pareigos.
   13. Jei Pirkėjas bando pakenkti Elektroninės parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui, Pardavėjas gali be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti jam galimybę naudotis Elektronine parduotuve arba panaikinti Pirkėjo registraciją.
   14. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti Elektroninės parduotuvės veiklą. Laikinas arba visiškas Elektroninės parduotuvės veiklos sustabdymas neatleidžia Pardavėjo nuo galiojančių pirkimo – pardavimo sutarčių įvykdymo. Įsigytos prekės Pirkėjams turi būti pristatytos, o nesant galimybių pristatyti prekių – Pirkėjui grąžinami sumokėti pinigai.
   15. Pardavėjas gali vienašališkai pakeisti šių taisyklių sąlygas.
   16. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjams tinkamai naudotis Elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
   17. Jei Pirkėjas ilgiau nei 2 (dvejus) metus nesinaudoja Elektroninės parduotuvės paslaugomis, Pardavėjas pasilieka teisė panaikinti jo prisijungimo paskyrą.
   18. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo įsigytas prekes, Pirkėjo nurodytu adresu ir per sutartą pristatymo laikotarpį.
   19. Pardavėjas įsipareigoja negalėdamas Pirkėjui pristatyti jo įsigytų prekių, pasiūlyti Pirkėjui analogišką prekę, o Jam atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus per 3 (tris) darbo dienas.

Prekių pristatymas.
   20. Prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu prekių pristatymo adresu.
   21. Pristatytas prekes priimti gali tik Pirkėjas. Jei prekes priima Pirkėjo įgaliotas asmuo, jis privalo pateikti Pirkėjo surašytą įgaliojimą. Jei prekės atiduodamos įgaliotam asmeniui, vėliau Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
   22. Prekės Pirkėjui išsiunčiamos ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas po prekių apmokėjimo patvirtinimo.
   23. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų nesilaikymą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatytos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.
   24. Visos prekės yra siunčiamos registruotomis siuntomis, naudojantis AB „Lietuvos paštas“ (nemokamas siuntimas) arba UAB „DPD" (kaina 3,00 eur. Jei užsakymo suma didesnė nei 35 eur., siuntimas nemokamas) paslaugomis ir laikantis AB „Lietuvos paštas“ ir UAB „DPD" siuntų pristatymo taisyklių.
   25. Prekes Pirkėjui pristato Pardavėjo įgalioti atstovai (siuntų tarnyba).
   26. Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėjo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę.
   27. Pirkėjui pasirašius siuntos pristatymo dokumente laikoma, kad siunta yra perduota.
   28. Pastebėjęs siuntos pažeidimą, Pirkėjas siuntos gali nepriimti ir tai pažymėti siuntos važtaraštyje. Pirkėjui priėmus prekę ir pasirašius važtaraštį be pastabų, laikoma, kad siunta perduota nepažeista.
   29. Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu siuntoje gautos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis, nepilna prekės komplektacija.

Prekių kokybė, garantijos.
   30. Visi Elektroninėje parduotuvėje www.style4men.lt parduodamų prekių duomenys nurodomi prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme. Parduotuvėje pavaizduoti prekių kiekiai nuotraukose ne visada susiję su prekės kaina – prekių gali būti pavaizduota daugiau nei vieno vieneto kaina. Matavimo vienetai nurodyti prekės aprašyme. Prekių spalva, priklausomai nuo Pirkėjo naudojamo monitoriaus, gali nežymiai skirtis.

Prekių grąžinimas.
   31. Prekių grąžinimas vyksta vadovaujantis 2001m. birželio 29d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 217 “Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo”.
   32. Norėdamas grąžinti prekę Pirkėjas gali tai padaryti per 30 (trisdešimt) dienų nuo prekės pristatymo Pirkėjui dienos. Pirkėjas grąžindamas prekę Pardavėjui kartu atsiunčia ir užpildytą prekės grąžinimo lapą. Prekės grąžinimo lapą Pirkėjas gauna kartu su preke arba gali gauti į savo elektroninį paštą, atsiuntęs užklausą internetinės parduotuvės elektroninio pašto adresu.
   33. Pirkėjas grąžinamas prekes turi išsiųsti registruota siunta.
   34. Grąžinamos prekės privalo būti pilnai sukomplektuotos. Už pilną daikto sukomplektavimą ir supakavimą atsako Pirkėjas. Jeigu daiktas nėra pilnai sukomplektuotas ir tinkamai supakuotas, Pardavėjas nepriima daikto grąžinimui.
   35. Jei prekė buvo pristatyta pakuotėje (siuntos pakuotė nesiskaito) ji turi būti grąžinama toje pakuotėje, kurioje buvo pristatyta. Pakuotė turi būti nesugadinta, švari, tinkamai paruošta ir įpakuota.
   36. Prekės grąžinimo išlaidas apmoka Pirkėjas, išskyrus atvejus, kai prekė yra grąžinama dėl blogos prekės kokybės arba pristatyta ne ta prekė. Prekė grąžinama tik per AB „Lietuvos paštas“. Jei prekė grąžinama per kitą siuntų tarnybą, Pardavėjas turi teisę atsisakyti padengti prekės grąžinimo išlaidas, nepriklausomai nuo prekės grąžinimo priežasties. Pirkėjas norėdamas atgauti Prekės grąžinimo išlaidas Pardavėjui elektroniniu paštu atsiunčia Prekės grąžinimo išlaidų dokumento kopiją. Dokumentas gali būti nuskanuotas arba dokumento fotografija, tačiau dokumento turinys turi būti aiškiai įskaitomas.
   37. Grąžinant kokybišką prekę, Pirkėjui grąžinama tik už prekę sumokėta pinigų suma. Siuntimo išlaidos pirkėjui nėra grąžinamos.
   38. Kai grąžinama nekokybiška prekė, Pirkėjui grąžinami už prekę sumokėti pinigai, o jei Pirkėjas pageidauja gauti kitą prekę, jis Elektroninėje parduotuvėje turi pateikti naują užsakymą.
   39. Jeigu už prekę Pirkėjas mokėjo dovanų kuponu, tai grąžinamas kuponas ir kita papildomai sumokėta suma (jei ji buvo sumokėta). Kuponas į pinigus nekeičiamas, o jo naujas galiojimas pradedamas skaičiuoti nuo prekės grąžinimo dienos.
   40. Jeigu Pirkėjas grąžina prekę, pirktą su nuolaida, grąžinama už prekę sumokėta suma su galiojusia nuolaida.
   41. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šiose Taisyklėse nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

Atsakomybė.
   42. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikė tikslių duomenų registracijos formoje, Pardavėjas neatsako už dėlto atsiradusius padarinius.
   43. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis Elektronine parduotuve.
   44. Pirkėjas atsako už prisijungimo duomenų perdavimą trečiosioms šalims. Jeigu trečiosios šalys naudojasi Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pirkėjas atsako už trečiosios šalies atliktus veiksmus, jei negali įrodyti, kad trečioji šalis prisijungimo duomenis pasisavino neteisėtu būdu.

Informacijos siuntimas.
   45. Pardavėjas visus pranešimus Pirkėjui siunčia registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.
   46. Pardavėjas neatsako jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų, žinutėms patenkant į SPAM kategoriją, ar dėl Pirkėjo neteisingai nurodytų duomenų registracijos formoje.
   47. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus Pardavėjui siunčia Elektroninės parduotuvės skyriuje „Kontaktai” nurodytu elektroninio pašto adresu.
   48. Asmens duomenų apsauga vykdoma Elektroninės parduotuvės Privatumo politikos taisyklėse nustatyta tvarka

Rinkodara ir informacija.
   49. Pardavėjas internetinėje parduotuvėje www.style4men.lt gali organizuoti įvairias akcijas, loterijas ir pasiūlymus.
   50. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja nuo jų pakeitimo ar panaikinimo momento.

Baigiamosios nuostatos.
   51. Bet koks Elektroninės parduotuvės informacijos platinimas be raštiško Pardavėjo sutikimo draudžiamas.
   52. Šioms taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
   53. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.